Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

We zijn continu bezig om Eduview verder te ontwikkelen. Hieronder lees je welke innovaties er hebben plaatsgevonden sinds september.

 

Dashboard

Competenties vertaald naar studiepunten

De staafdiagram ‘competenties vertaald naar studiepunten’ is uitgebreid. Hierdoor zie je niet alleen welke toetsen er gekoppeld zijn aan een eindkwalificatie op een bepaald niveau, maar ook aan welke leerdoelen de EC zijn gekoppeld. Zo is in onderstaand voorbeeld te zien dat van de 49 EC 7 naar de eindkwalificatie Strategisch Management gaat. Deze 7 EC zijn gekoppeld aan leerdoel 1.

 

TOETSPROGRAMMA

Aan het dashboard is het onderdeel ‘toetsprogramma’ toegevoegd. Hierdoor zie je in één overzicht welke toetsen er in het programma zijn opgenomen, hoeveel EC en welke eindkwalificaties aan de toets zijn gekoppeld.

 


 

TOELICHTINGSVELD TOEVOEGEN BIJ CURRICULUMOVERZICHT

Het is nu mogelijk om een toelichting toe te voegen aan het curriculumoverzicht. Vanuit de opleidingen is er de vraag gekomen of het mogelijk is bij het onderdeel curriculum een toelichting toe te voegen (waar je bijvoorbeeld kan omschrijven hoe de jaren zijn opgebouwd). Als je bij het onderdeel curriculumontwerp nu klikt op ‘voorkant’ bij ‘planning’ dan kan je hier een toelichting toevoegen.


 

COHORTEN/SCHOOLJAAR DUPLICEREN

Het is vanaf nu mogelijk om cohort en/of schooljaar te dupliceren. Op dit moment zijn een aantal opleidingen bezig om te kijken hoe Eduview ingezet kan worden in de kwaliteitscyclus van de opleiding. Door bijvoorbeeld na de blokevaluatie van blok 4 het nieuwe leerjaar klaar te zetten kun je direct na de evaluatie van blok 1 de verbeteringen doorvoeren. Hierdoor blijft je curriculum up-to-date. Wil je graag dat wij mee nadenken over hoe dit kan voor jouw opleiding? Stuur ons even een mailtje.


 

WELKE INNOVATIE-UPDATES KUN JE KOMENDE PERIODE VERWACHTEN?

DROPDOWN WORDT MODAL

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren gaan we alle ‘dropdown menu’s’ vervangen door een zogenaamd ‘modal’ menu. In onderstaande weergave zie je een voorbeeld van een dropdown menu. Het nadeel hiervan is dat je maar één ding tegelijk kan selecteren en bovendien is het niet heel overzichtelijk. Op de afbeelding hiernaast zie je wat een modalmenu is. Een modal-menu wordt al gebruikt bij het onderdeel connecties in de visie.

 

 

MODULAIR CURRICULUM – MODULES EN VISIE-ONDERDELEN DELEN TUSSEN OPLEIDINGEN

Op dit moment zijn we het plan aan het uitwerken om het delen van visie-onderdelen en modules tussen opleidingen mogelijk te maken. Wij verwachten jullie hier in de volgende innovatie-update hier verder over te informeren. Wanneer deze innovatie doorgevoerd zal worden, is onbekend, maar we willen jullie in ieder geval betrekken bij het denkproces.

Liza Peeters-Goos

Liza Peeters-Goos

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van 23 november, waar wij in een interactieve sessie met ROC’s en Hogescholen, Eduview bespraken. Wij vinden het belangrijk dat het werken met Eduview niet alleen helpt om de verbinding te leggen tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het curriculum. Naar ons idee is vooral het ‘waarom’ hierbij ook erg belangrijk.

 

Visie op het beroep als basis

Met Eduview hopen wij opleidingen te prikkelen en uit te de dagen om vooruit te kijken en voorop te lopen. Wij zien in de praktijk dat opleidingen nog onvoldoende eigenaarschap en regie nemen over hun curriculum. Om regie te nemen is een heldere visie op het beroep essentieel. In de visie op het beroep geef je antwoord op de vraag: welke beroepsprofessionals willen wij opleiden? Aan welke kwaliteiten zijn jullie studenten straks in het werkveld te herkennen? Als het goed is, sluit de wijze waarop jullie de studenten opleiden en toetsen hier naadloos op aan. Regelmatig horen wij in onze trajecten discussies over onderwijs en toetsvormen, zonder dat daarbij het gesprek gaat over welke vorm het beste past bij de visie op het beroep. Door deze drie met elkaar te verbinden, zorg je ervoor dat er alignement is tussen de visie op het beroep, onderwijs en toetsing.

 

 

De tool

Wij zijn ervan overtuigd dat je als opleiding pas echt regie kunt nemen als je beschikt over een heldere visie. Om deze reden start je als opleiding altijd met het formuleren van de visie in de Eduview tool. Door te starten  met formuleren van jullie visie op het beroep, het onderwijs en de toetsing, zorg je er eigenlijk voor dat er kaders ontstaan. Kaders die belangrijk zijn in het verdere ontwikkelproces en de uiteindelijke verantwoording van het onderwijs.
Met deze kaders worden er ‘uitgangspunten’ aangemaakt die ervoor zorgen dat er in de fase van het curriculumontwerp vragen ontstaan met betrekking tot deze uitgangspunten. De waarom vragen. Zo wordt er een directe verbinding gelegd tussen de gekozen visie en  het ontwikkelen van onderwijs dat hierbij aansluit.


 

De visie in de prullenbak

Bij een heldere visie op deze drie thema’s ben je er helaas nog niet. Nu moet je deze stip aan de horizon steeds voor ogen blijven houden. Regelmatig zien wij echter dat keuzes (zeker op de lange termijn) worden gemaakt op basis van persoonlijke voorkeuren en niet meer op basis van die stip op de horizon. Daarnaast bestaat een curriculum vaak uit verschillende modules, leerjaren, enzovoorts. Met diverse betrokkenen is het dan lastig om het overzicht te houden over het geheel aan leerdoelen, toetsen, de vertaling van de landelijke kaders enzovoorts. Door in deze fase de juiste vragen te stellen, gebaseerd op jullie visie, zorg je ervoor dat de verbinding tussen deze visie en het onderwijs helder is.

De tool

Tijdens het High Impact Teaching event gaven docenten aan dat er juist in  deze fase chaos ontstaat met versiebeheer, gebrek aan overzicht in het  toetsprogramma, enzovoorts. Door dit in een tool te stroomlijnen, verschillende rollen met beheerdersrechten toe te kennen en een valideringssysteem in te bouwen, houdt iedereen overzicht over het totaal.  Het valideringssysteem is tevens de manier om ervoor te zorgen dat je als  opleiding 24/7 accreditatie waardig bent, zie ook de eerdere innovatie update.


 

De verbinding met het primaire onderwijsproces

Waar bovenstaande al goed is uitgedacht is nu de uitdaging om de verbinding met het primaire onderwijsproces te leggen. Momenteel wordt het idee van een online studiehandleiding uitgewerkt. Daarnaast werd tijdens het HIT congres de behoefte gedeeld om ook meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken in Eduview. Wij zijn ervan overtuigd dat flexibilisering of personaliseren alleen mogelijk is als je een goed overzicht hebt. We nemen het denken over flexibele leerroutes dan ook zeker mee in de uitwerking, maar de belangrijkste behoefte waar wij nu eerst op in willen spelen is overzicht, het up-to-date houden en een duidelijke werkwijze wegzetten voor het ontwikkelen en onderhouden van een curriculum.


 

Meedenken

Wil je graag meedenken over het door ontwikkelen van dit programma? Laat het ons weten.

Liza Goos

Liza Goos

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer