Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

We zijn continu bezig om Eduview verder te ontwikkelen. Hieronder lees je welke innovaties er hebben plaatsgevonden sinds september.

 

Dashboard

Competenties vertaald naar studiepunten

De staafdiagram ‘competenties vertaald naar studiepunten’ is uitgebreid. Hierdoor zie je niet alleen welke toetsen er gekoppeld zijn aan een eindkwalificatie op een bepaald niveau, maar ook aan welke leerdoelen de EC zijn gekoppeld. Zo is in onderstaand voorbeeld te zien dat van de 49 EC 7 naar de eindkwalificatie Strategisch Management gaat. Deze 7 EC zijn gekoppeld aan leerdoel 1.

 

TOETSPROGRAMMA

Aan het dashboard is het onderdeel ‘toetsprogramma’ toegevoegd. Hierdoor zie je in één overzicht welke toetsen er in het programma zijn opgenomen, hoeveel EC en welke eindkwalificaties aan de toets zijn gekoppeld.

 


 

TOELICHTINGSVELD TOEVOEGEN BIJ CURRICULUMOVERZICHT

Het is nu mogelijk om een toelichting toe te voegen aan het curriculumoverzicht. Vanuit de opleidingen is er de vraag gekomen of het mogelijk is bij het onderdeel curriculum een toelichting toe te voegen (waar je bijvoorbeeld kan omschrijven hoe de jaren zijn opgebouwd). Als je bij het onderdeel curriculumontwerp nu klikt op ‘voorkant’ bij ‘planning’ dan kan je hier een toelichting toevoegen.


 

COHORTEN/SCHOOLJAAR DUPLICEREN

Het is vanaf nu mogelijk om cohort en/of schooljaar te dupliceren. Op dit moment zijn een aantal opleidingen bezig om te kijken hoe Eduview ingezet kan worden in de kwaliteitscyclus van de opleiding. Door bijvoorbeeld na de blokevaluatie van blok 4 het nieuwe leerjaar klaar te zetten kun je direct na de evaluatie van blok 1 de verbeteringen doorvoeren. Hierdoor blijft je curriculum up-to-date. Wil je graag dat wij mee nadenken over hoe dit kan voor jouw opleiding? Stuur ons even een mailtje.


 

WELKE INNOVATIE-UPDATES KUN JE KOMENDE PERIODE VERWACHTEN?

DROPDOWN WORDT MODAL

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren gaan we alle ‘dropdown menu’s’ vervangen door een zogenaamd ‘modal’ menu. In onderstaande weergave zie je een voorbeeld van een dropdown menu. Het nadeel hiervan is dat je maar één ding tegelijk kan selecteren en bovendien is het niet heel overzichtelijk. Op de afbeelding hiernaast zie je wat een modalmenu is. Een modal-menu wordt al gebruikt bij het onderdeel connecties in de visie.

 

 

MODULAIR CURRICULUM – MODULES EN VISIE-ONDERDELEN DELEN TUSSEN OPLEIDINGEN

Op dit moment zijn we het plan aan het uitwerken om het delen van visie-onderdelen en modules tussen opleidingen mogelijk te maken. Wij verwachten jullie hier in de volgende innovatie-update hier verder over te informeren. Wanneer deze innovatie doorgevoerd zal worden, is onbekend, maar we willen jullie in ieder geval betrekken bij het denkproces.

Liza Peeters-Goos

Liza Peeters-Goos

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In andere woorden, op deze manier krijgt iedere gebruiker de vrijheid om Eduview zo in te richten dat het optimaal aansluit bij de wensen van de opleiding.

De vaste structuur

Mocht je als opleiding willen werken met Eduview dan doorloop je de volgende ontwikkelstappen:

VISIE (EN VALIDERING)

In de visie worden de uitgangspunten van het  onderwijs bepaald.  Gelinkt aan de visie is de validering. Deze validering vult zich wanneer er  meer informatie wordt gegenereerd in het curriculumontwerp of als er evaluaties zijn uitgezet.

CURRICULUMONTWERP

In het curriculumontwerp wordt op  hoofdlijnen het curriculum omschreven. De einddoelen zijn beschreven, de invulling van het onderwijs, de toetsen, etc.

ONDERWIJSONTWERP

In het onderwijsontwerp wordt een  studiehandleiding gemaakt voor studenten op basis van de gegevens uit het  curriculumontwerp. In deze studiehandleiding zijn onder andere de  beoordelingsformulieren, opdrachten, planning en andere praktische informatie voor studenten terug te lezen.


 

 

De flexibiliteit

De flexibiliteit van Eduview komt in de volgende functionaliteiten terug:

 • Taal: De taal die gebruikt wordt, bijvoorbeeld of een opleiding spreekt over studenten of leerlingen, wordt voorafgaand aan het gebruik van Eduview ingesteld. Op deze wijze wordt in Eduview de taal gesproken die jullie als Hogeschool of opleiding gewend zijn.
 • Het delen van pagina’s: In Eduview is een bibliotheek ingebouwd die ervoor zorgt dat onderdelen uit iedere omgeving waar de gebruiker toegang toe heeft gekopieerd kunnen worden naar andere omgevingen in Eduview. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke visie van een academie of een gezamenlijk onderwijsblok. Deze kunnen in Eduview gemakkelijk worden gekopieerd, wat zorgt voor tijdwinst, maar misschien nog wel belangrijker, het zorgt voor eenduidigheid, aangezien op alle locaties exact hetzelfde staat beschreven. Mocht je als opleiding hierin toch wijzigingen aan willen brengen, dan kun je ervoor kiezen om dit overal door te voeren of enkel voor in de omgeving waarin jij werkt. Door te werken met een bibliotheek is het mogelijk flexibiliteit in te bouwen binnen een academie zonder dat er in twee losse omgevingen moet worden gebouwd.
 • Onderscheid in verplicht en optioneel: De uitgangspunten in de visie bepalen de structuur van de eigen Eduview omgeving. Hierdoor bepaal je dus zelf wat er in het curriculumontwerp aan informatie wordt gevraagd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aangeven of je met rollen wilt werken en welke informatie over deze rollen je kwijt wilt. Maak je echter twee rollen aan bij de visie, dan wordt in iedere periode wel gevraagd of deze rollen in deze periode terugkomen, en zo ja, hoe (zie onderstaande afbeelding).
 • Inladen bij het onderwijsontwerp: Als opleiding werk je wellicht met een eigen format voor studiehandleidingen. Dit format kan je zelf maken in de Eduview omgeving. In plaats van het direct invullen van het format, kiezen we er in het onderwijsontwerp voor om zelf het format in te vullen door informatie in te laden. Hierdoor kun je zelf kiezen welke informatie erin moet komen en waar.

 

Ook nu zijn we uiteraard weer nieuwsgierig naar jullie feedback. Mocht je het gemist hebben, op 26 en 8 maart staan de volgende werkveldbijeenkomsten gepland.

 

Dit ontbreekt nog weleens. Oorzaken daarvoor liggen in de interactie tussen de harde structuur (welke afspraken en beleid hebben we?), hoe communiceren wij met elkaar en het bewustzijn over gemeenschappelijke behoeften, opvattingen en waarden.  De oorzaak van onvoldoende geloof in de doelstellingen ligt in een van deze drie systemen (structuur- communicatie – opvattingen) zelf of in de interactie tussen de systemen (Meijer en Mulder, 2015). Als team of leidinggevende kun je werken aan eigenaarschap van het team zelf door invloed uit te oefen op één van de systemen of op de drie systemen als geheel.

3. Hier-en-nu

Het team is aandachtig voor de interactie die hier-en-nu plaatsvindt. Deze interactie geeft veel informatie over patronen en het effect ervan. Dat vraagt in contact staan met zichzelf en elkaar.

Uitingen van werken in het hier en nu zijn zichtbaar in de zichtbare communicatie van de teamleden. In zijn de zichtbare patronen van de interacties in een team te herkennen. Door de patronen in overleg, samenwerking of projecten zichtbaar en bespreekbaar te maken kun je als team scherper zijn op dat wat helpt om je doelstellingen te bereiken.

4. IJsberg

Een succesvol team kijkt niet alleen naar gedrag (boven de waterlijn), maar heeft ook een beeld en interesse van de onderliggende opvattingen, emoties en motieven van elkaar. De drijfveren van teamleden en het team als geheel zijn in beeld. De cultuur is gezien en beschouwd als een belangrijk onderdeel om gedrag te veranderen en succes te bereiken. Het team is zich bewust dat een verandering van gedrag (boven water) pas duurzaam plaatsvindt als ook de opvattingen, emoties en drijfveren die hieraan gekoppeld zijn, helder zijn, en misschien wel gaan bewegen.

Veel wat zich onder de ijsberg bevindt, is onbewust. Als coach, trainer maar ook als teamleider kun je werken aan het vergroten van het bewustzijn over deze onbewuste processen in een team. In teams die goed presteren en die zeggen in een flow te zitten is er juist veel afstemming op de diepere processen.

Van ieder succesvol team is een analyse te maken vanuit de vier succesfactoren en de onderliggende systemen. De volleyballers hadden een sterk gemeenschappelijk doel en kende elkaar door en door omdat ze zichzelf een paar jaar in een sporthal hadden opgesloten, het Nederlands elftal van 1988 had een zelfde opvatting en drijfveer om de “bobo’s” zoveel mogelijk buiten spel te zetten.

De vraag voor jou is: hoe succesvol is jouw onderwijsteam? Leg jouw team eens langs de lat van deze vier succesfactoren, en de onderliggende drie systemen. Deel je observatie en belangrijkste inzichten hieronder en win het boek  “De Hei op”  (t.w.v. € 23,50)

Bronnen:

Haan, E. de & Beerends, E. (2012). Organisatieontwikkeling met Theory U. Hoe komen we de bocht door? Werkvormen en cases. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Meijer, R. & Mulder, L. (2015). De hei op! Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling. Amsterdam: Boom uitgevers.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van 23 november, waar wij in een interactieve sessie met ROC’s en Hogescholen, Eduview bespraken. Wij vinden het belangrijk dat het werken met Eduview niet alleen helpt om de verbinding te leggen tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het curriculum. Naar ons idee is vooral het ‘waarom’ hierbij ook erg belangrijk.

 

Visie op het beroep als basis

Met Eduview hopen wij opleidingen te prikkelen en uit te de dagen om vooruit te kijken en voorop te lopen. Wij zien in de praktijk dat opleidingen nog onvoldoende eigenaarschap en regie nemen over hun curriculum. Om regie te nemen is een heldere visie op het beroep essentieel. In de visie op het beroep geef je antwoord op de vraag: welke beroepsprofessionals willen wij opleiden? Aan welke kwaliteiten zijn jullie studenten straks in het werkveld te herkennen? Als het goed is, sluit de wijze waarop jullie de studenten opleiden en toetsen hier naadloos op aan. Regelmatig horen wij in onze trajecten discussies over onderwijs en toetsvormen, zonder dat daarbij het gesprek gaat over welke vorm het beste past bij de visie op het beroep. Door deze drie met elkaar te verbinden, zorg je ervoor dat er alignement is tussen de visie op het beroep, onderwijs en toetsing.

 

 

De tool

Wij zijn ervan overtuigd dat je als opleiding pas echt regie kunt nemen als je beschikt over een heldere visie. Om deze reden start je als opleiding altijd met het formuleren van de visie in de Eduview tool. Door te starten  met formuleren van jullie visie op het beroep, het onderwijs en de toetsing, zorg je er eigenlijk voor dat er kaders ontstaan. Kaders die belangrijk zijn in het verdere ontwikkelproces en de uiteindelijke verantwoording van het onderwijs.
Met deze kaders worden er ‘uitgangspunten’ aangemaakt die ervoor zorgen dat er in de fase van het curriculumontwerp vragen ontstaan met betrekking tot deze uitgangspunten. De waarom vragen. Zo wordt er een directe verbinding gelegd tussen de gekozen visie en  het ontwikkelen van onderwijs dat hierbij aansluit.


 

De visie in de prullenbak

Bij een heldere visie op deze drie thema’s ben je er helaas nog niet. Nu moet je deze stip aan de horizon steeds voor ogen blijven houden. Regelmatig zien wij echter dat keuzes (zeker op de lange termijn) worden gemaakt op basis van persoonlijke voorkeuren en niet meer op basis van die stip op de horizon. Daarnaast bestaat een curriculum vaak uit verschillende modules, leerjaren, enzovoorts. Met diverse betrokkenen is het dan lastig om het overzicht te houden over het geheel aan leerdoelen, toetsen, de vertaling van de landelijke kaders enzovoorts. Door in deze fase de juiste vragen te stellen, gebaseerd op jullie visie, zorg je ervoor dat de verbinding tussen deze visie en het onderwijs helder is.

De tool

Tijdens het High Impact Teaching event gaven docenten aan dat er juist in  deze fase chaos ontstaat met versiebeheer, gebrek aan overzicht in het  toetsprogramma, enzovoorts. Door dit in een tool te stroomlijnen, verschillende rollen met beheerdersrechten toe te kennen en een valideringssysteem in te bouwen, houdt iedereen overzicht over het totaal.  Het valideringssysteem is tevens de manier om ervoor te zorgen dat je als  opleiding 24/7 accreditatie waardig bent, zie ook de eerdere innovatie update.


 

De verbinding met het primaire onderwijsproces

Waar bovenstaande al goed is uitgedacht is nu de uitdaging om de verbinding met het primaire onderwijsproces te leggen. Momenteel wordt het idee van een online studiehandleiding uitgewerkt. Daarnaast werd tijdens het HIT congres de behoefte gedeeld om ook meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken in Eduview. Wij zijn ervan overtuigd dat flexibilisering of personaliseren alleen mogelijk is als je een goed overzicht hebt. We nemen het denken over flexibele leerroutes dan ook zeker mee in de uitwerking, maar de belangrijkste behoefte waar wij nu eerst op in willen spelen is overzicht, het up-to-date houden en een duidelijke werkwijze wegzetten voor het ontwikkelen en onderhouden van een curriculum.


 

Meedenken

Wil je graag meedenken over het door ontwikkelen van dit programma? Laat het ons weten.

Liza Goos

Liza Goos

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

24/7 Accreditatiewaardig

24/7 Accreditatiewaardig

24/7 Accreditatiewaardig

We zijn aan de slag gegaan om de feedback uit de werkveldbijeenkomst op een goede wijze in Eduview te verwerken. In deze innovatie update willen wij jullie informeren over hoe we de verantwoordingsfunctie, waar grote behoefte aan is, gaan verwerken. We zijn erg benieuwd naar jullie reacties en feedback. 

Op de werkveldbijeenkomst werd door alle opleidingen aangegeven dat juist de vertaling naar een verantwoordingsdocument erg belangrijk is. Oftewel: met één druk op de knop heb je je verantwoording in orde. Eduview kan op die manier veel tijd en energie (en geld!) besparen wanneer er weer een accreditatie aan zit te komen.

Bij het uitwerken van deze behoefte liepen wij tegen onderstaande twee vragen aan

 • Hoe geven we de verantwoording vorm? In een losse pagina of geïntegreerd?
 • En doen we dit volgens de standaarden van de inspectie of is er een andere vorm?

Tijdens het beantwoorden van deze vragen, zagen we dat de pagina ‘visie’ niet los gezien kan worden van de inspectiestandaarden. De inspectiestandaarden vragen namelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Hierbij ontstond bij ons het inzicht dat het wellicht niet gaat om verantwoorden, maar om het valideren van de visie. Oftewel, door een validatieknop toe te voegen aan de visie, leg je niet alleen uit wat de wens en uitgangspunten zijn, maar ook hoe het is vertaald in het onderwijs. Zo kan je in één oogopslag bijvoorbeeld zien aan welke eindkwalificaties er wordt gewerkt én hoe deze gedekt is in het curriculum.

Wij werden erg enthousiast over deze werkwijze. Enerzijds is de verantwoording altijd gedreven vanuit een visie en anderzijds weet je bij het lezen van de visie ook hoe hier invulling aan wordt gegeven. Hieronder hebben we uitgewerkt hoe de inspectiestandaarden vanuit het hbo te relateren zijn aan de visie-elementen in Eduview.

Visie

Beroep

Validatie van de visie en koppeling inspectiestandaard in cursief

 • Beroepsbeeld
 • Profilering
  Standaard 1:  – Visie sluit aan bij eisen uit het regionale, nationale en internationale  perspectief.
 • Eindkwalificaties
  Standaard 1:  – Aantoonbaar niveau conform Nederlands  kwalificatieraamwerk.  – conform wet en regelgeving.
  Standaard 2:  – De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van  (onderdelen van) het programma
  Standaard 3:  – Aantonen dekking niveau 

Onderwijs

 • Visie op leren
  Standaard 2: – De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze  deelnemen aan de vormgeving van het eigen leerproces (student-centred)
 • Onderwijsmodel
  Standaard 2: – De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze  deelnemen aan de vormgeving van het eigen leerproces (student-centred)
 • Studieloopbaanbegeleiding
  Standaard 2: – Er wordt  rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten
 • Leeromgeving
  Standaard 2:  – Opleidingsspecifieke voorzieningen worden beoordeeld, tenzij het gaat  om instellingsbrede voorzieningen waarover bij de instellingstoets al is  gerapporteerd
 • Professionalisering
  Standaard 2:  – De docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de  opleiding te verzorgen en geven begeleiding.

Toetsing

 • Visie op toetsing
  Standaard 3:
   De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk
  – De eisen zijn helder voor studenten (dit vraagt om ophalen van  evaluatie)
  – De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten
  – De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de student
 •  Toetsvormen
  Standaard 3:  
  – Blijkt uit uitkomsten van toetsen, eindwerken en hoe  afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren
  – Beschrijven hoe de realisatie van het niveau wordt getoetst,  bijvoorbeeld aan de hand van diverse producten of proeven, het ‘eindwerk’
  – Een niet limitatieve opsomming van ‘eindwerken: de eindscriptie, een  portfolio, een beroepsproduct, een (reeks van) tentamen(s), een artikel of  een artistieke prestatie of een combinatie hiervan

Uiteraard zijn wij erg benieuwd wat jullie van dit idee vinden. We zullen jullie snel een volgende update geven over de vorderingen van Eduview. Wordt dus wederom vervolgd! En als er tussentijds vragen zijn of suggesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

De eerste versie van Eduview riep vorig jaar direct enthousiasme op: ‘yes, het is mogelijk een dergelijke tool te maken’. Maar direct ook het inzicht dat we er nog lang niet zijn om de droom te verwezenlijken. We hebben hulp vanuit onderwijsinstellingen zélf nodig om alle mogelijke vragen boven tafel te krijgen en van een oplossing te voorzien. Om deze reden hebben we op 9 oktober 2017 een aantal (potentiele) gebruikers uit het HBO-werkveld uitgenodigd om met ons mee te bouwen aan de curriculumtool Eduview. Met elkaar kunnen we de curriculumtool zo ontwerpen dat opleidingen echt regie en sturing hebben over hun curriculum. Het resultaat van de eerste werkveld bijeenkomst mag er zijn. Met behulp van innovatieve betrokkenen vanuit Saxion, Fontys, Avans en de HAN hebben we de ontwikkeling van Eduview weer naar een hoger niveau getild, zodat het (nog meer) aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

 

Wat hebben we gedaan?

Het was mooi om te zien dat iedereen die zich had aangemeld ook daadwerkelijk aanwezig was om zijn/haar ideeën te delen; de ervaring leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is bij dit soort bijeenkomsten! Uit de betrokkenheid van de aanwezigen bleek ook de behoefte aan een systeem als Eduview. Na een korte kennismaking en een eerste inventarisatie van wensen en behoeftes zijn we uiteengegaan in groepjes om met elkaar te delen en tot meer gezamenlijk gedragen ideeën/suggesties voor verbetering en verdere ontwikkeling te komen.

Hierbij zijn we vertrokken vanuit onderstaande drie vragen:

 1. In hoeverre/hoe gedetailleerd willen we Eduview uitwerken?
 2. Hoe flexibel is het systeem, zodat je niet in een keurslijf wordt gedrukt, maar wel alle vier de lagen (visie, curriculumontwerp, onderwijsontwerp, verantwoording) inzichtelijk hebt?
 3. Wie zou waar toegang toe moeten krijgen zodat je het ook makkelijk kunt gebruiken? En zou je voor sommige gebruikers (bijv. studenten) een selectief aanbod willen creëren?

 

De opbrengst

Het enthousiasme was duidelijk merkbaar tijdens deze gezamenlijke verkenning, getuige ook de vele vragen die het nog oproept. Desalniettemin zijn de aanwezigen samen tot goede, bruikbare ideeën gekomen. Deze ideeën zijn vervolgens uitgewerkt op een flap en aan de groep gepresenteerd. Het was vooral mooi om te zien hoeveel overlap er was tussen de drie groepen! Dat geeft een hele duidelijke richting voor het verder ontwikkelen.

Samenvattend zijn de volgende opbrengsten/wensen opgehaald:

 • Het doel van Eduview: draagt bij aan de ‘alignment’ van de verantwoording. (van het landelijk opleidingsprofiel naar onderwijs en toetsing)
 • Eduview ondersteunt deze ‘alignment-functie’ door de gebruiker zogenaamde ‘waarschuwingsfuncties of interactieve functies’ te geven. Deze functie heeft de volgende doelen: – controle (meldingen bij overlap, inzicht in volledigheid etc.) – aanzetten tot communicatie in het team, inzicht in gevolgen van aanpassingen. ‘Eduview moet zorgen voor een zekere bewustwording bij docenten over de consequenties van aanpassingen in het totale programma’
 • Geeft de geschiedenis van veranderingen weer, een soort van ‘logboek’ functie.
 • De inhoud die in Eduview staat is in zekere mate robuust. De vraag is daarbij dus ook tot welk niveau van uitwerkingen je in Eduview wilt opnemen. Wens daarbij is om in fasen te implementeren (visie, curriculumontwerp, onderwijsontwerp, verantwoording). Vraag daarbij is of je ook kunt terugwerken (van onderwijsontwerp naar visie). Volgens andere docenten zit de flexibiliteit in Eduview hem in de eigen terminologie die gebruikt kan worden + de inhoud die kwijt kan. De processtappen die gemaakt worden zijn generiek.
 • Permissies toekennen, oftewel beheerrechten aan rollen toekennen over wat zij mogen lezen/wijzigen. Dus enerzijds wijzigingen, maar ook wie mag bepaalde content zien (wie heeft toegang tot wat – openbaar etc.).
 • Vraag/wens: mogelijkheid om link te leggen tussen andere systemen, zoals online leersystemen/toetsbanken etc.? Of is het mogelijk om gegevens te exporteren?
 • Is het mogelijk om op instituutsniveau pagina’s te delen als hier gezamenlijke uitgangspunten in worden benoemd? Kan daar per niveau onderscheid in gemaakt worden of dit nog op instituutsniveau van toepassing is of dat dit per opleiding kan worden bepaald.
 • Is gebruiksvriendelijk:
  –        Niet 4 x klikken
  –        Makkelijk in te vullen
  –        Geen vakjargon (het werkveld moet het ook begrijpen)
 • Eduview kan in de toekomst ook gekoppeld worden aan de pdca cyclus door bijvoorbeeld gegevens/resultaten/reflecties in het systeem op te nemen die een kritische dialoog oplevert over het gehele programma/curriculum.
 • Eduview kan in de toekomst optimaal maatwerk bieden voor studenten. Per individu/student kunnen leerroutes gekozen worden met keuzes + consequenties.
 • Voor de gebruikersrollen kan onderscheid gemaakt worden in:
  – Landelijke eisen (verantwoording) –  inspectie
  – ‘hoogover doelen’ – docenten
  – specifieke leerdoelen – studenten.
  Hierbij wordt dus ook onderscheid gemaakt tussen ‘hoogover doelen’ en specifieke leerdoelen. Dit is volgens het werkveld cruciaal om de flexibiliteit in het curriculum te behouden en de robuustheid van het systeem te waarborgen.

 

Conclusie

Gebaseerd op de reacties van de aanwezigen kunnen we stellen dat het een goede bijeenkomst was en dat men enthousiast is over de mogelijkheden van Eduview. Hier een selectie van deze reacties:

 • Het was leuk om mee te denken.
 • Inspirerend, ik zie heel veel potentie.
 • Wanneer kunnen we mee gaan doen?
 • Ik word er blij van, klinkt goed!
 • Interessant, er is veel behoefte aan een dergelijk systeem.
 • Ik ben vooral benieuwd naar mogelijkheden voor ons (c.q., onze opleiding).
 • Discussie over het niveau en wat wel/niet vastleggen is een hele indringende. Waar is voor de student behoefte aan? Wat kies je nou zodat de student er aan de voorkant ook echt iets aan heeft?
 • Wat is het eigenlijke doel? Is het vooral bedoeld ter verantwoording of ook voor studenten?

Na de bijeenkomst zijn we direct samen met de mannen van Programic aan de slag gegaan met het formuleren van vervolgstappen. De komende weken gaan we verder met het uitwerken van Eduview en daarbij gaan de opbrengsten van deze eerste bijeenkomst ons zeker helpen! Hier gaan we jullie via deze website van op de hoogte houden. Wordt dus vervolgd!

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer