Peter Loonen

Peter Loonen

Directeur

T: 06 – 23 63 38 08
E: peter@oabdekkers.nl

Peter Loonen

Ik geloof in beroepsonderwijs dat het verschil maakt in de toekomst van studenten. Ik geloof in studenten die zich goed voorbereiden op hun toekomst waarin informatie steeds sneller op ze af komt, waarin ze zelf keuzes moeten maken en waarin ze steeds ondernemender moeten zijn om een goede plaats in de maatschappij te bemachtigen. Ik geloof ook in docenten(-teams) die studenten hiertoe uitdagen, ze stimuleren en die studenten leren om vraagtekens te zetten bij alles wat “gewoon” lijkt. Docenten spelen in mijn visie een hele belangrijke rol bij het verdiepen van de inzichten van studenten en bij het aanleren van complexe vaardigheden.

Ik kijk op een ondernemende manier naar onderwijs door de resultaten die studenten boeken in het onderwijs centraal te stellen. Ik vind het fijn wanneer docenten aangeven dat ze energie gekregen hebben of geïnspireerd zijn geraakt nadat we samengewerkt hebben, mijn échte voldoening haal ik uit zichtbare resultaten in het onderwijs voor studenten.

Zou het niet geweldig zijn om in het beroepsonderwijs de slag te maken naar het opleiden van jonge mensen tot kritisch-reflectieve en ondernemende jonge professionals? Studenten die toegevoegde waarde hebben in de maatschappij door innovatieve ideeën te ontwikkelen en uit te werken tot bruikbare oplossingen voor praktische vraagstukken.

Ik geloof bovendien dat ik als adviseur of trainer in trajecten een belangrijke voorbeeldrol heb om mijn ambitie samen met jou aan te scherpen en waar te maken. Bovendien vind ik het als directeur/ eigenaar van OAB Dekkers van groot belang dat wij in het bedrijf op dezelfde manier werken als dat wij aan opleidingen adviseren. Ik hoop dan ook dat je deze synergie ervaart in de samenwerking met mij of één van mijn collega’s.

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat....

Bijeenkomst HBO: Inspirerend en ik zie heel veel potentie.

  De eerste versie van Eduview riep vorig jaar direct enthousiasme op: ‘yes, het is mogelijk een dergelijke tool te maken’. Maar direct ook het inzicht dat we er nog lang niet zijn om de droom te verwezenlijken. We hebben hulp vanuit onderwijsinstellingen zélf...

Schrijf je nu in voor een wekelijkse dosis inspiratie