Privacy

Vastgesteld 11 mei 2018 door de directie van OAB Dekkers

 Privacy en cookie beleid 

OAB Dekkers B.V. (hierna: OAB Dekkers) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de afnemers van haar diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die deze bezoekers en afnemers aan haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Omdat we het graag persoonlijk houden, noemen we onszelf vanaf nu gewoon “wij” en “we” en jou “jij” en “je”.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze (overeenkomsten van) dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, zoals onder meer het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten, behouden of onderhouden van het klantenbestand. We gebruiken je gegevens ook om onze modules, projecten, techniek en service te verbeteren. Verder gebruiken we bezoekersstatistieken om onszelf beter vindbaar te maken op internet.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief (wekelijkse blog), een account aanmaakt in de OAB Dekkers academie of je inschrijft voor onze (online-) trainingen dan worden de gegevens die je ons toestuurt zolang als nodig is bewaard om het formulier af te handelen, de vraag te beantwoorden, de nieuwsbrieven te kunnen versturen, het account te beheren of de training te kunnen volgen, af te kunnen ronden en – als jij die keuze hebt gemaakt/aangevinkt – op een later moment eventueel weer te kunnen hervatten in het kader van een leven lang leren. Jaarlijks vragen wij in de maand januari of we de gegevens die we bewaard hebben nog actueel zijn en je nog steeds toestemming geeft om de gegevens voor genoemde activiteiten te bewaren.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen en bewaren jouw gegevens zodat je kunt inloggen op de website, onze (online-) trainingen kunt volgen, formulieren kunt invullen en jouw vragen aan ons kunt stellen. Met ‘gegevens’ bedoelen we alle informatie (in de ruimste zin) die je bewust en soms ook onbewust aan ons geeft. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens zijn optioneel en je bent vrij om deze wel of niet in te vullen.

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat voor het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst en het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Voor zover OAB Dekkers derden inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als OAB Dekkers.

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor onder het kopje “Doeleinden van de gegevensverwerking” vermeld.​

Nieuwsbrief
OAB Dekkers stuurt gebruikers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief/ blog informatie toe, met daarin o.a. inhoudelijke onderwijscontent, events of nieuwe cursussen/ trainingen. Indien je de nieuwsbrief/ blog niet meer wilt ontvangen, dan kan je jezelf afmelden onderaan iedere nieuwsbrief, door contact met OAB Dekkers op te nemen, of door het aan te geven in je profiel na te zijn ingelogd op de OAB Dekkers academie.

Persoonlijke Registratie
In het registratiescherm maak je jouw account aan en vul je een wachtwoord in. Het wachtwoord, dat aan complexiteitsvereisten voldoet, slaan we versleuteld op in ons systeem. Je kunt inloggen door middel van je e-mailadres en wachtwoord.

Registratie via bedrijf/ opleiding
Nadat jouw account is aangemaakt ontvang je een welkomstmail met een link om je account te activeren. Je wachtwoord, dat aan complexiteitsvereisten voldoet, slaan we versleuteld op in ons systeem. Je kunt inloggen door middel van je e-mailadres en wachtwoord. Wanneer jouw bedrijf/ opleiding de keuze maakt om de OAB Dekkers academie aan te bieden via haar bedrijfsportaal dan vervalt het aanmaken van een wachtwoord.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens
Alle door jou aan ons verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens en alle in het kader van de training gemaakte audio- en videofragmenten worden opgeslagen in datacenters in de Europese Unie, waarop Europese privacywetgeving van toepassing is.

Wij zien er op toe dat er door ons en deze datacenters passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

Alle websiteverkeer wordt versleuteld met SSL-technologie. Heb je een wachtwoord gekregen of gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze site, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. Wij kunnen niet achterhalen wat je wachtwoord is.

Gegevens bewaren
OAB Dekkers maakt permanent leren in de elektronische leeromgeving mogelijk. Je registratie loopt daarom in een gewijzigde vorm door als je het opzegt: je blijft toegang houden tot de opdrachten die je tijdens de deelname hebt gemaakt c.q. afgerond en de (persoons)gegevens die daarmee samenhangen, tenzij die opdrachten of (persoons)gegevens op jouw verzoek zijn verwijderd of aan een andere dienstverlener overgedragen zijn. Toegang tot nieuwe content is dan niet meer mogelijk.

Na hernieuwde inschrijving (en betaling) kan je op ieder moment weer verder gaan in je account (mits niet op jouw verzoek gewist of overgedragen) en krijg je ook toegang tot nieuwe content. Bij verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens maken wij melding van het datalek als bedoeld in de Meldplicht Datalekken of, met ingang van 25 mei 2018, van de inbreuk op de beveiliging als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bureau@oabdekkers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. OAB Dekkers B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies, in kaart brengen websitebezoek
OAB Dekkers B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OAB Dekkers B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Andere website(s)
Soms staat er op onze website een link of verwijzing naar een andere website. Volg je zo’n link naar een andere website? Houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacy beleid hebben en wij hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn.

Beveiliging
OAB Dekkers B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via bureau@oabdekkers.nl

Wijzigingen in ons privacy en cookie beleid
Controleer regelmatig dit privacy beleid, want OAB Dekkers behoudt het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het privacy en cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018.

Contact
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy en cookie verklaring zijn welkom en kun je richten aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:

OAB Dekkers B.V.
Dhr. P. Loonen, directeur
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
040-2913733
bureau@oabdekkers.nl