Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van 23 november, waar wij in een interactieve sessie met ROC’s en Hogescholen, Eduview bespraken. Wij vinden het belangrijk dat het werken met Eduview niet alleen helpt om de verbinding te leggen tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het curriculum. Naar ons idee is vooral het ‘waarom’ hierbij ook erg belangrijk.

 

Visie op het beroep als basis

Met Eduview hopen wij opleidingen te prikkelen en uit te de dagen om vooruit te kijken en voorop te lopen. Wij zien in de praktijk dat opleidingen nog onvoldoende eigenaarschap en regie nemen over hun curriculum. Om regie te nemen is een heldere visie op het beroep essentieel. In de visie op het beroep geef je antwoord op de vraag: welke beroepsprofessionals willen wij opleiden? Aan welke kwaliteiten zijn jullie studenten straks in het werkveld te herkennen? Als het goed is, sluit de wijze waarop jullie de studenten opleiden en toetsen hier naadloos op aan. Regelmatig horen wij in onze trajecten discussies over onderwijs en toetsvormen, zonder dat daarbij het gesprek gaat over welke vorm het beste past bij de visie op het beroep. Door deze drie met elkaar te verbinden, zorg je ervoor dat er alignement is tussen de visie op het beroep, onderwijs en toetsing.

 

 

De tool

Wij zijn ervan overtuigd dat je als opleiding pas echt regie kunt nemen als je beschikt over een heldere visie. Om deze reden start je als opleiding altijd met het formuleren van de visie in de Eduview tool. Door te starten  met formuleren van jullie visie op het beroep, het onderwijs en de toetsing, zorg je er eigenlijk voor dat er kaders ontstaan. Kaders die belangrijk zijn in het verdere ontwikkelproces en de uiteindelijke verantwoording van het onderwijs.
Met deze kaders worden er ‘uitgangspunten’ aangemaakt die ervoor zorgen dat er in de fase van het curriculumontwerp vragen ontstaan met betrekking tot deze uitgangspunten. De waarom vragen. Zo wordt er een directe verbinding gelegd tussen de gekozen visie en  het ontwikkelen van onderwijs dat hierbij aansluit.


 

De visie in de prullenbak

Bij een heldere visie op deze drie thema’s ben je er helaas nog niet. Nu moet je deze stip aan de horizon steeds voor ogen blijven houden. Regelmatig zien wij echter dat keuzes (zeker op de lange termijn) worden gemaakt op basis van persoonlijke voorkeuren en niet meer op basis van die stip op de horizon. Daarnaast bestaat een curriculum vaak uit verschillende modules, leerjaren, enzovoorts. Met diverse betrokkenen is het dan lastig om het overzicht te houden over het geheel aan leerdoelen, toetsen, de vertaling van de landelijke kaders enzovoorts. Door in deze fase de juiste vragen te stellen, gebaseerd op jullie visie, zorg je ervoor dat de verbinding tussen deze visie en het onderwijs helder is.

De tool

Tijdens het High Impact Teaching event gaven docenten aan dat er juist in  deze fase chaos ontstaat met versiebeheer, gebrek aan overzicht in het  toetsprogramma, enzovoorts. Door dit in een tool te stroomlijnen, verschillende rollen met beheerdersrechten toe te kennen en een valideringssysteem in te bouwen, houdt iedereen overzicht over het totaal.  Het valideringssysteem is tevens de manier om ervoor te zorgen dat je als  opleiding 24/7 accreditatie waardig bent, zie ook de eerdere innovatie update.


 

De verbinding met het primaire onderwijsproces

Waar bovenstaande al goed is uitgedacht is nu de uitdaging om de verbinding met het primaire onderwijsproces te leggen. Momenteel wordt het idee van een online studiehandleiding uitgewerkt. Daarnaast werd tijdens het HIT congres de behoefte gedeeld om ook meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken in Eduview. Wij zijn ervan overtuigd dat flexibilisering of personaliseren alleen mogelijk is als je een goed overzicht hebt. We nemen het denken over flexibele leerroutes dan ook zeker mee in de uitwerking, maar de belangrijkste behoefte waar wij nu eerst op in willen spelen is overzicht, het up-to-date houden en een duidelijke werkwijze wegzetten voor het ontwikkelen en onderhouden van een curriculum.


 

Meedenken

Wil je graag meedenken over het door ontwikkelen van dit programma? Laat het ons weten.

Liza Goos

Liza Goos

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer