24/7 Accreditatiewaardig

24/7 Accreditatiewaardig

24/7 Accreditatiewaardig

We zijn aan de slag gegaan om de feedback uit de werkveldbijeenkomst op een goede wijze in Eduview te verwerken. In deze innovatie update willen wij jullie informeren over hoe we de verantwoordingsfunctie, waar grote behoefte aan is, gaan verwerken. We zijn erg benieuwd naar jullie reacties en feedback. 

Op de werkveldbijeenkomst werd door alle opleidingen aangegeven dat juist de vertaling naar een verantwoordingsdocument erg belangrijk is. Oftewel: met één druk op de knop heb je je verantwoording in orde. Eduview kan op die manier veel tijd en energie (en geld!) besparen wanneer er weer een accreditatie aan zit te komen.

Bij het uitwerken van deze behoefte liepen wij tegen onderstaande twee vragen aan

 • Hoe geven we de verantwoording vorm? In een losse pagina of geïntegreerd?
 • En doen we dit volgens de standaarden van de inspectie of is er een andere vorm?

Tijdens het beantwoorden van deze vragen, zagen we dat de pagina ‘visie’ niet los gezien kan worden van de inspectiestandaarden. De inspectiestandaarden vragen namelijk waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Hierbij ontstond bij ons het inzicht dat het wellicht niet gaat om verantwoorden, maar om het valideren van de visie. Oftewel, door een validatieknop toe te voegen aan de visie, leg je niet alleen uit wat de wens en uitgangspunten zijn, maar ook hoe het is vertaald in het onderwijs. Zo kan je in één oogopslag bijvoorbeeld zien aan welke eindkwalificaties er wordt gewerkt én hoe deze gedekt is in het curriculum.

Wij werden erg enthousiast over deze werkwijze. Enerzijds is de verantwoording altijd gedreven vanuit een visie en anderzijds weet je bij het lezen van de visie ook hoe hier invulling aan wordt gegeven. Hieronder hebben we uitgewerkt hoe de inspectiestandaarden vanuit het hbo te relateren zijn aan de visie-elementen in Eduview.

Visie

Beroep

Validatie van de visie en koppeling inspectiestandaard in cursief

 • Beroepsbeeld
 • Profilering
  Standaard 1:  – Visie sluit aan bij eisen uit het regionale, nationale en internationale  perspectief.
 • Eindkwalificaties
  Standaard 1:  – Aantoonbaar niveau conform Nederlands  kwalificatieraamwerk.  – conform wet en regelgeving.
  Standaard 2:  – De beoogde leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van  (onderdelen van) het programma
  Standaard 3:  – Aantonen dekking niveau 

Onderwijs

 • Visie op leren
  Standaard 2: – De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze  deelnemen aan de vormgeving van het eigen leerproces (student-centred)
 • Onderwijsmodel
  Standaard 2: – De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten op actieve wijze  deelnemen aan de vormgeving van het eigen leerproces (student-centred)
 • Studieloopbaanbegeleiding
  Standaard 2: – Er wordt  rekening gehouden met de diversiteit van de toegelaten studenten
 • Leeromgeving
  Standaard 2:  – Opleidingsspecifieke voorzieningen worden beoordeeld, tenzij het gaat  om instellingsbrede voorzieningen waarover bij de instellingstoets al is  gerapporteerd
 • Professionalisering
  Standaard 2:  – De docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de  opleiding te verzorgen en geven begeleiding.

Toetsing

 • Visie op toetsing
  Standaard 3:
   De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk
  – De eisen zijn helder voor studenten (dit vraagt om ophalen van  evaluatie)
  – De kwaliteit van de tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en voldoet aan de wettelijke deugdelijkheidsvereisten
  – De toetsen ondersteunen het eigen leerproces van de student
 •  Toetsvormen
  Standaard 3:  
  – Blijkt uit uitkomsten van toetsen, eindwerken en hoe  afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren
  – Beschrijven hoe de realisatie van het niveau wordt getoetst,  bijvoorbeeld aan de hand van diverse producten of proeven, het ‘eindwerk’
  – Een niet limitatieve opsomming van ‘eindwerken: de eindscriptie, een  portfolio, een beroepsproduct, een (reeks van) tentamen(s), een artikel of  een artistieke prestatie of een combinatie hiervan

Uiteraard zijn wij erg benieuwd wat jullie van dit idee vinden. We zullen jullie snel een volgende update geven over de vorderingen van Eduview. Wordt dus wederom vervolgd! En als er tussentijds vragen zijn of suggesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer