Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

Welke innovatie-updates hebben vanaf september plaatsgevonden?

We zijn continu bezig om Eduview verder te ontwikkelen. Hieronder lees je welke innovaties er hebben plaatsgevonden sinds september.

 

Dashboard

Competenties vertaald naar studiepunten

De staafdiagram ‘competenties vertaald naar studiepunten’ is uitgebreid. Hierdoor zie je niet alleen welke toetsen er gekoppeld zijn aan een eindkwalificatie op een bepaald niveau, maar ook aan welke leerdoelen de EC zijn gekoppeld. Zo is in onderstaand voorbeeld te zien dat van de 49 EC 7 naar de eindkwalificatie Strategisch Management gaat. Deze 7 EC zijn gekoppeld aan leerdoel 1.

 

TOETSPROGRAMMA

Aan het dashboard is het onderdeel ‘toetsprogramma’ toegevoegd. Hierdoor zie je in één overzicht welke toetsen er in het programma zijn opgenomen, hoeveel EC en welke eindkwalificaties aan de toets zijn gekoppeld.

 


 

TOELICHTINGSVELD TOEVOEGEN BIJ CURRICULUMOVERZICHT

Het is nu mogelijk om een toelichting toe te voegen aan het curriculumoverzicht. Vanuit de opleidingen is er de vraag gekomen of het mogelijk is bij het onderdeel curriculum een toelichting toe te voegen (waar je bijvoorbeeld kan omschrijven hoe de jaren zijn opgebouwd). Als je bij het onderdeel curriculumontwerp nu klikt op ‘voorkant’ bij ‘planning’ dan kan je hier een toelichting toevoegen.


 

COHORTEN/SCHOOLJAAR DUPLICEREN

Het is vanaf nu mogelijk om cohort en/of schooljaar te dupliceren. Op dit moment zijn een aantal opleidingen bezig om te kijken hoe Eduview ingezet kan worden in de kwaliteitscyclus van de opleiding. Door bijvoorbeeld na de blokevaluatie van blok 4 het nieuwe leerjaar klaar te zetten kun je direct na de evaluatie van blok 1 de verbeteringen doorvoeren. Hierdoor blijft je curriculum up-to-date. Wil je graag dat wij mee nadenken over hoe dit kan voor jouw opleiding? Stuur ons even een mailtje.


 

WELKE INNOVATIE-UPDATES KUN JE KOMENDE PERIODE VERWACHTEN?

DROPDOWN WORDT MODAL

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren gaan we alle ‘dropdown menu’s’ vervangen door een zogenaamd ‘modal’ menu. In onderstaande weergave zie je een voorbeeld van een dropdown menu. Het nadeel hiervan is dat je maar één ding tegelijk kan selecteren en bovendien is het niet heel overzichtelijk. Op de afbeelding hiernaast zie je wat een modalmenu is. Een modal-menu wordt al gebruikt bij het onderdeel connecties in de visie.

 

 

MODULAIR CURRICULUM – MODULES EN VISIE-ONDERDELEN DELEN TUSSEN OPLEIDINGEN

Op dit moment zijn we het plan aan het uitwerken om het delen van visie-onderdelen en modules tussen opleidingen mogelijk te maken. Wij verwachten jullie hier in de volgende innovatie-update hier verder over te informeren. Wanneer deze innovatie doorgevoerd zal worden, is onbekend, maar we willen jullie in ieder geval betrekken bij het denkproces.

Liza Peeters-Goos

Liza Peeters-Goos

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In andere woorden, op deze manier krijgt iedere gebruiker de vrijheid om Eduview zo in te richten dat het optimaal aansluit bij de wensen van de opleiding.

De vaste structuur

Mocht je als opleiding willen werken met Eduview dan doorloop je de volgende ontwikkelstappen:

VISIE (EN VALIDERING)

In de visie worden de uitgangspunten van het  onderwijs bepaald.  Gelinkt aan de visie is de validering. Deze validering vult zich wanneer er  meer informatie wordt gegenereerd in het curriculumontwerp of als er evaluaties zijn uitgezet.

CURRICULUMONTWERP

In het curriculumontwerp wordt op  hoofdlijnen het curriculum omschreven. De einddoelen zijn beschreven, de invulling van het onderwijs, de toetsen, etc.

ONDERWIJSONTWERP

In het onderwijsontwerp wordt een  studiehandleiding gemaakt voor studenten op basis van de gegevens uit het  curriculumontwerp. In deze studiehandleiding zijn onder andere de  beoordelingsformulieren, opdrachten, planning en andere praktische informatie voor studenten terug te lezen.


 

 

De flexibiliteit

De flexibiliteit van Eduview komt in de volgende functionaliteiten terug:

  • Taal: De taal die gebruikt wordt, bijvoorbeeld of een opleiding spreekt over studenten of leerlingen, wordt voorafgaand aan het gebruik van Eduview ingesteld. Op deze wijze wordt in Eduview de taal gesproken die jullie als Hogeschool of opleiding gewend zijn.
  • Het delen van pagina’s: In Eduview is een bibliotheek ingebouwd die ervoor zorgt dat onderdelen uit iedere omgeving waar de gebruiker toegang toe heeft gekopieerd kunnen worden naar andere omgevingen in Eduview. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke visie van een academie of een gezamenlijk onderwijsblok. Deze kunnen in Eduview gemakkelijk worden gekopieerd, wat zorgt voor tijdwinst, maar misschien nog wel belangrijker, het zorgt voor eenduidigheid, aangezien op alle locaties exact hetzelfde staat beschreven. Mocht je als opleiding hierin toch wijzigingen aan willen brengen, dan kun je ervoor kiezen om dit overal door te voeren of enkel voor in de omgeving waarin jij werkt. Door te werken met een bibliotheek is het mogelijk flexibiliteit in te bouwen binnen een academie zonder dat er in twee losse omgevingen moet worden gebouwd.
  • Onderscheid in verplicht en optioneel: De uitgangspunten in de visie bepalen de structuur van de eigen Eduview omgeving. Hierdoor bepaal je dus zelf wat er in het curriculumontwerp aan informatie wordt gevraagd. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aangeven of je met rollen wilt werken en welke informatie over deze rollen je kwijt wilt. Maak je echter twee rollen aan bij de visie, dan wordt in iedere periode wel gevraagd of deze rollen in deze periode terugkomen, en zo ja, hoe (zie onderstaande afbeelding).
  • Inladen bij het onderwijsontwerp: Als opleiding werk je wellicht met een eigen format voor studiehandleidingen. Dit format kan je zelf maken in de Eduview omgeving. In plaats van het direct invullen van het format, kiezen we er in het onderwijsontwerp voor om zelf het format in te vullen door informatie in te laden. Hierdoor kun je zelf kiezen welke informatie erin moet komen en waar.

 

Ook nu zijn we uiteraard weer nieuwsgierig naar jullie feedback. Mocht je het gemist hebben, op 26 en 8 maart staan de volgende werkveldbijeenkomsten gepland.

 

Dit ontbreekt nog weleens. Oorzaken daarvoor liggen in de interactie tussen de harde structuur (welke afspraken en beleid hebben we?), hoe communiceren wij met elkaar en het bewustzijn over gemeenschappelijke behoeften, opvattingen en waarden.  De oorzaak van onvoldoende geloof in de doelstellingen ligt in een van deze drie systemen (structuur- communicatie – opvattingen) zelf of in de interactie tussen de systemen (Meijer en Mulder, 2015). Als team of leidinggevende kun je werken aan eigenaarschap van het team zelf door invloed uit te oefen op één van de systemen of op de drie systemen als geheel.

3. Hier-en-nu

Het team is aandachtig voor de interactie die hier-en-nu plaatsvindt. Deze interactie geeft veel informatie over patronen en het effect ervan. Dat vraagt in contact staan met zichzelf en elkaar.

Uitingen van werken in het hier en nu zijn zichtbaar in de zichtbare communicatie van de teamleden. In zijn de zichtbare patronen van de interacties in een team te herkennen. Door de patronen in overleg, samenwerking of projecten zichtbaar en bespreekbaar te maken kun je als team scherper zijn op dat wat helpt om je doelstellingen te bereiken.

4. IJsberg

Een succesvol team kijkt niet alleen naar gedrag (boven de waterlijn), maar heeft ook een beeld en interesse van de onderliggende opvattingen, emoties en motieven van elkaar. De drijfveren van teamleden en het team als geheel zijn in beeld. De cultuur is gezien en beschouwd als een belangrijk onderdeel om gedrag te veranderen en succes te bereiken. Het team is zich bewust dat een verandering van gedrag (boven water) pas duurzaam plaatsvindt als ook de opvattingen, emoties en drijfveren die hieraan gekoppeld zijn, helder zijn, en misschien wel gaan bewegen.

Veel wat zich onder de ijsberg bevindt, is onbewust. Als coach, trainer maar ook als teamleider kun je werken aan het vergroten van het bewustzijn over deze onbewuste processen in een team. In teams die goed presteren en die zeggen in een flow te zitten is er juist veel afstemming op de diepere processen.

Van ieder succesvol team is een analyse te maken vanuit de vier succesfactoren en de onderliggende systemen. De volleyballers hadden een sterk gemeenschappelijk doel en kende elkaar door en door omdat ze zichzelf een paar jaar in een sporthal hadden opgesloten, het Nederlands elftal van 1988 had een zelfde opvatting en drijfveer om de “bobo’s” zoveel mogelijk buiten spel te zetten.

De vraag voor jou is: hoe succesvol is jouw onderwijsteam? Leg jouw team eens langs de lat van deze vier succesfactoren, en de onderliggende drie systemen. Deel je observatie en belangrijkste inzichten hieronder en win het boek  “De Hei op”  (t.w.v. € 23,50)

Bronnen:

Haan, E. de & Beerends, E. (2012). Organisatieontwikkeling met Theory U. Hoe komen we de bocht door? Werkvormen en cases. Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Meijer, R. & Mulder, L. (2015). De hei op! Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling. Amsterdam: Boom uitgevers.

Liza Peeters

Liza Peeters

Auteur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Flexibel en toch een duidelijke structuur

Er worden nogal wat verbindingen gelegd in Eduview. Door deze verbindingen wil je echter niet in een keurslijf gedrukt worden. In het format hebben we daarom rekening gehouden met de verschillende keuzes die opleidingen maken, zonder dat de structuur verloren gaat. In...

Lees meer
Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

Waarom Eduview geschikt is als curriculumtool

In deze innovatie update gaan wij dieper in op de methodiek achter de curriculumtool. De digitale tool is namelijk ontstaan vanuit een bepaalde visie op curriculumontwikkeling in het beroepsonderwijs. Dit werd ook duidelijk tijdens ons High Impact Teaching event van...

Lees meer